Garanti ve Satış Sonrasına İlişkin Bilgiler

Satın aldığınız ürün garanti belgesi ile satılması zorunlu olan bir ürün ise, satıcıdan mutlaka garanti belgesini isteyiniz. Garanti belgesi üzerinde malın tüketiciye teslim tarihi, üretici ya da ithalatçı ile satıcı firma unvanı, imza ve kaşesi, garanti süresi, kullanım hatalarına ilişkin bilgi, tüketiciye sağlanan haklar ve hak arama yolları gibi bilgilerin bulunması zorunlu olup bu bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Garanti süresi içinde garantiden doğan haklarınızı kullanabilmek için satın alınan ürünün montaj, bakım ve onarımında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen yetkili servisleri kullanın. Aksi durumda, kullanım hatası ortaya çıkacak ve garantiye ilişkin haklar kullanılamayacaktır.

Ürününüzü yetkili servise veya özel servise teslim ederken servis teslim fişi, ürün tamir edildikten sonra ise servis fişi almayı unutmayın.

Ürünün garanti süresi bittikten sonra kullanım ömrü süresince bakım ve onarımını hem yetkili servislerde hem de özel servislerde yaptırabilirsiniz.

Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar; “Tüketici Hakem Heyetleri” ve “Tüketici Mahkemeleri”dir. Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri” Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. Buna göre;

  • Değeri 7.550 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
  • Değeri 11.330 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine,
  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde değeri 7.550 TL ile 11.330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda, İl Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar, Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren “15 gün” içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir.
  • Değeri 11.330 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekecektir. Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Bu nedenle; uyuşmazlıklarınızın çözümü amacıyla uyuşmazlık konusunun parasal değerini de dikkate alarak, mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme ve benzeri belgeler ile birlikte başvurmanız gerekmektedir.