Garanti ve Satış Sonrasına İlişkin Bilgiler

Satın aldığınız ürün garanti belgesi ile satılması zorunlu olan bir ürün ise, satıcıdan mutlaka garanti belgesini isteyiniz. Garanti belgesi üzerinde malın tüketiciye teslim tarihi, üretici ya da ithalatçı ile satıcı firma unvanı, imza ve kaşesi, garanti süresi, kullanım hatalarına ilişkin bilgi, tüketiciye sağlanan haklar ve hak arama yolları gibi bilgilerin bulunması zorunlu olup bu bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Garanti süresi içinde garantiden doğan haklarınızı kullanabilmek için satın alınan ürünün montaj, bakım ve onarımında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen yetkili servisleri kullanın. Aksi durumda, kullanım hatası ortaya çıkacak ve garantiye ilişkin haklar kullanılamayacaktır.

Ürününüzü yetkili servise veya özel servise teslim ederken servis teslim fişi, ürün tamir edildikten sonra ise servis fişi almayı unutmayın.

Ürünün garanti süresi bittikten sonra kullanım ömrü süresince bakım ve onarımını hem yetkili servislerde hem de özel servislerde yaptırabilirsiniz.

Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici uyuşmazlıklarının çözüm mercileri “Tüketici Hakem Heyetleri”, “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” ve “Tüketici Mahkemeleri”dir. Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli “Asliye Hukuk Mahkemeleri” Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. 01.01.2024 tarihi itibarıyla, değeri 104.000 TL’nin altındaki tüketici uyuşmazlıklarında tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il/ilçe tüketici hakem heyetine başvurulması zorunludur. Tüketici hakem heyetlerine başvurular masrafsız olup, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet sistemi üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru imkânı bulunmaktadır.

  • Bu kapsamda; şikâyetinizle ilgili olarak, e-Devlet şifrenizle https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr bağlantısından veya yazılı dilekçeyle tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz.
  • Diğer taraftan; ilgili mevzuata aykırı işlem yaptığını düşündüğünüz işletmede (satıcı/sağlayıcı/üretici/ithalatçı) şikâyetiniz kapsamında Bakanlığımızca denetim yapılması talebinizin bulunması halinde, şikayetinize esas oluşturacak bilgi ve belgelerle (fatura, sözleşme, sipariş formu, garanti belgesi, kargo gönderi veya teslim fişi, fotoğraf, vb.) birlikte yazılı olarak veya elektronik ortamda (CİMER, e-Devlet) işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.